Open brief Jan Scholten

geplaatst in: Nieuws | 0

Steenwijk 19-12-2019

Geachte mede jaarplaats-houders,

Middels nieuwsbrieven bent u geïnformeerd over de wijzigingen in het heffen van de gemeentelijke belastingen voor eigenaren van stacaravans op jaarplaatsen.

In de afgelopen jaren (voor 2019) paste de gemeente Ameland alleen de heffing toeristenbelasting (meestal forfaitaire) toe. Al vele jaren maak ik bezwaar tegen de steeds hogere aanslag. Helaas was er geen juridische grond om deze ontwikkeling middels een rechtszaak te stoppen.

Met ingang van 1 januari 2019 is de situatie echter veranderd omdat de gemeente Ameland toen heeft besloten om forensenbelasting te gaan heffen in plaats van toeristenbelasting. Vanaf het belastingjaar 2020 komt daar nog eens de afvalstoffen-heffing (huisvuil) en rioolbelasting bij. Dit betekent een lastenverhoging van minimaal €300,00 per jaarplaats.

Afgelopen maanden heb ik diverse brieven aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gestuurd. In deze brieven heb ik mijn bezorgdheid en ongenoegen geuit over de buitenproportionele lastenverhoging. Afgezien van enkele woorden in de raadsvergaderingen, is er door geen enkel college- en/of raadslid op mijn brieven gereageerd. Inmiddels heeft de gemeenteraad de voorstellen tot het verhogen van de belasting aangenomen.

Daarom heb ik besloten om de volgende stap te zetten in de strijd tegen de als maar hoger wordende gemeentelijke lasten. Na het uitpluizen van jurisprudentie denk ik een goede kans te maken om de door de gemeente Ameland genomen beslissingen (gedeeltelijk) ongedaan te maken. Inmiddels heb ik een WOB verzoek (Wet openbaar-heid van bestuur) ingediend om meer inzicht te krijgen in de interne communicatie van de gemeente. Ook heb ik de eerste twee bezwaarschrift ingediend.

De stand van zaken is nu als volgt.
Ondanks bezwaren van recreatiebedrijven en recreanten, zoals blijkt uit o.a. de 415 ingezonden brieven van caravaneigenaren, heeft het college van burgemeester en wethouders in de raadsvergadering van 16 december 2019 besloten vast te houden aan de voorgestelde lastenverhoging. U kunt de beraadslagingen volgen, teruglezen en horen middels de volgende link:
https://ris2.ibabs.eu/Ameland

Als de door mij ingediende en nog in te dienen bezwaarschriften negatief uitvallen, rest alleen de gang naar de rechter. Dit kan ik (net als in 2014) alleen doen, maar samen staan wij sterker. Als u de strijd tegen de gemeente Ameland wilt steunen lijkt het mij om te beginnen verstandig om ons te verenigen. Dit kunt u doen door uw naam, op welke camping u staat, jaarplaats-nummer en e-mailadres te sturen aan toeristenprotest@ziggo.nl

Ik zal dan contact met u opnemen om u te informeren en om af te stemmen hoe wij het verzet gezamenlijk kunnen voeren. Ik hoop op uw steun en medewerking.

Met vriendelijke groet,
Jan Scholten.

Deel dit bericht: