Protest tarieven eigenaren stacaravan

geplaatst in: Nieuws | 0

Hieronder vindt u een brief van Jan Scholten, organisator van het toeristenprotest. Lees het a.u.b. goed door en laat uw stem horen. Het bestuur van de kampeerdervereniging Roosdunen onderschrijft deze brief.

Steenwijk, 27 januari 2020,

Beste mede-caravaneigenaren.

Vorig jaar hebben ruim 400 eigenaren van stacaravans op een vaste jaarplaats één protestbrief naar de gemeente Ameland gestuurd om hun bezorgdheid te uiten over het gevoerde belastingbeleid. Zoals men inmiddels heeft kunnen ervaren heeft dit protest niet veel indruk gemaakt. Eind december 2019 heeft de heffingsambtenaar met een brief getracht de rechtmatigheid van de belastinghervorming te onderbouwen.

Helaas voor hem is hij daar naar mijn mening niet in geslaagd. Wat overduidelijk blijkt is dat het heffen van forensenbelasting een vooropgezet plan was. Dit was namelijk nodig om te kunnen rechtvaardigen dat een stacaravan moet worden gezien als een woning. Daarmee werd het pad geëffend voor het heffen van belastingen die ook worden opgelegd aan eigenaren van echte woningen.

Dat eigenaren van stacaravans dit anders zien wordt door de gemeente Ameland gebagatelliseerd. Hierdoor worden stacaravan-eigenaren gedwongen om de belasting hervormingen te laten toetsen door de bestuursrechter.

Zoals gezegd hebben ruim 400 klaagbrieven van individuele eigenaren de gemeente Ameland niet tot inkeer gebracht. Door de krachten te bundelen is de kans van slagen naar mijn mening veel groter. Daarom heb ik de campings en de kampeervereniging Roosdunen gevraagd om bij hun communicatie met u, een brief van mij mee te sturen waarin ik u vraag wat u ervan vindt om gezamenlijk op te trekking en bij te dragen in de strijd tegen het belastingregime van de gemeente Ameland. Ik heb vernomen dat ze dat ook gedaan hebben.

Mogelijk heeft niet iedereen mijn brief gelezen of over het hoofd gezien. Inmiddels hebben namelijk maar 90 van de ongeveer 1300 eigenaren van een stacaravan op een vaste jaarplaats zich aangemeld voor het gezamenlijke protest. Dat veel meer eigenaren wel de moeite hebben genomen om een klaagbrief te schrijven, sterkt mij in de gedachte dat dit er veel meer zouden kunnen worden. Pas dan zullen wij een vuist kunnen maken tegen deze buitenproportionele lasten verhoging.

Misschien denkt u dat protesteren tegen de overheid niets uithaalt, maar niets doen is voor mij in ieder geval geen optie. Daarom wil ik u nogmaals informeren over de mogelijkheid en aanmoedigen om gezamenlijk de strijd aan te gaan. Door u aan te melden bij Toeristenprotest-Ameland kunt u tegen een relatief kleine financiële bijdrage uw stem laten horen, een weerwoord bieden aan de gemeente Ameland en de mogelijkheid benutten om de bestuursrechter te laten oordelen over de houdbaarheid van de belastingverordeningen van de gemeente Ameland. Dit met de hulp van een zeer ervaren en kundig juridisch adviseur.

Als u zich ook wil aansluiten bij de strijd tegen de in mijn ogen onrechtvaardige lastenverhoging of vragen heeft, stuur dan een e-mail naar het volgende e-mail adres:

toeristenprotest@ziggo.nl

Vermeld dan wel u uw naam, de camping waarop u staat en het jaarplaats-nummer. Ik zal u dan de informatie toesturen en eventuele vragen beantwoorden.

Met vriendelijke groet en hopende op uw reactie,
Toeristenprotest-Ameland
Jan Scholten.

Deel dit bericht: