Voorstel voor nieuw bestuur

geplaatst in: Nieuws | 0

Stand van zaken met betrekking tot het bestuur


Door de Corona Crisis is het niet mogelijk om conform het Huishoudelijk Reglement wisselingen van bestuursfuncties goed te regelen. Dat zet het functioneren van het bestuur onder druk. In april hadden we nieuwe bestuursleden willen voorstellen. Helaas! Ook voor de ledenvergadering van oktober is dit niet mogelijk daar die, zoals eerder aangekondigd, geen doorgang kan vinden. Vandaar dat het bestuur voorstelt om gebruik te mogen maken van een “noodprocedure”. Deze houdt in dat het bestuur de samenstelling van een nieuw bestuur voorstelt. Mocht iemand hier bezwaar tegen hebben, dan vernemen we dat graag binnen 14 dagen (mailadres: ria.van.gils@gmail.com). Als we niets horen, dan zien we dat als instemming met het voorstel. Hopelijk kan ieder zich in deze werkwijze vinden.

Als bestuur hebben we afgelopen jaar niet stilgezeten. Met de nieuwe bestuursleden zijn twee bijeenkomsten in februari en september geweest om de ledenvergaderingen voor te bereidingen. Echter, bepaalde formele handelingen zijn nu bijzonder lastig uit te voeren als oud-bestuursleden niet, minder, of anders actief zijn. Om weer van een “normaal” bestuur te kunnen spreken, willen we graag de voorgestelde noodprocedure hanteren.

We stellen als (beoogd) nieuwe bestuur voor:
Voorzitter; Ria van Gils (voormalig secretaris)
Secretaris; Robert den Broeder (nieuw)
Penningmeester; Minne Modderman (voormalig algemeen bestuurslid)
Adviseur Leden; Feike van Kammen (nieuw)
Algemeen; René Westra (nieuw)
Ledenadministratie; Jacob Modderman
Activiteiten commissie; Bote van der Wit (voormalig voorzitter)

In april 2021 hopen we weer een vergadering te kunnen inplannen en zullen we uitgebreid afscheid nemen van de afgetreden bestuursleden Bote van der Wit en Stieven Mormon.

Overleg met de stichting
Op zaterdag 17 okt hebben wij als (beoogd) nieuw bestuur van de KVR het jaarlijkse overleg met het bestuur van de Stichting. Graag vernemen we van de leden of er punten zijn, die we mee moeten nemen. Zo ja, dan ontvangen we die per mail. Deze aub sturen naar: ria.van.gils@gmail.com . (voor 1 oktober!)
We zullen jullie een terugkoppeling geven van de vergadering met het bestuur van de stichting.

Contributie 2020
De contributie euro (15,00 ) is dit jaar nog niet geïncasseerd. Formeel is dit een bespreekpunt tijdens de ledenvergadering. Gezien de uitzonderlijke situatie hebben we de contributie vastgesteld op het “oude” bedrag. We zullen dit bedrag z.s.m. incasseren.

Wij hopen hiermee u voldoende te hebben ingelicht.

Het bestuur

Deel dit bericht: