Overleg met burgemeester

geplaatst in: Nieuws | 0

Van de bestuurstafel: overleg met burgemeester Stoel van Ameland

Het bestuur van de KVR hecht er aan om goede contacten te onderhouden met leden van de vereniging, met het bestuur van de Stichting Roosdunen en natuurlijk beheerder Foppe Offeringa. Daarnaast is het ook belangrijk om buiten Roosdunen goede contacten te hebben. Omdat veel regelgeving van de gemeente komt, leek het zinvol om met de burgemeester van Ameland in gesprek te gaan.

Een afvaardiging heeft, Corona-proof, met burgemeester Stoel en één van de ambtenaren een onderhoud gehad. Het was een uiterst plezierig gesprek waarbij het vanaf het begin duidelijk was dat de burgemeester oog heeft en wil hebben voor de wensen van de toeristen die zijn eiland bezoeken. En zeker voor de wensen en belangen van eigenaren van chalets en vakantiewoningen, zoals de leden van de KVR.

Tijdens het overleg hebben wij gesproken over 3 onderwerpen:

 1. Behoefte aan het verstevigen van de band met de gemeente.
  Bij de burgemeester bleek eenzelfde behoefte te zijn. We hebben afgesproken jaarlijks met elkaar een overleg te hebben.
 2. Lastige beslissingen van de gemeente.
  Door de gemeenteraad van Ameland zijn de afgelopen jaren voorstellen gedaan c.q. besluiten genomen, waar wij als bewoners van Roosdunen niet blij mee zijn.
  Te denken valt aan het voorstel om kleiduivenschieten mogelijk te maken (2017) en het verhogen van de belastingen (2020). We krijgen nu standaard de agenda van de gemeenteraad toegestuurd. Mochten er onderwerpen op staan die ons raken en waar we onze mening over willen geven, dan kunnen we die via de griffie aan de raad kenbaar maken.
 3. De belastingverhoging.
  De voorstellen zijn door de gemeenteraad goedgekeurd. De gemeente heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eigenaren van vakantiewoningen direct aan te slaan (i.p.v. via stichting Roosdunen). Dat het zuur voor ons is, dat daardoor de totale lasten fors hoger worden, is niet vreemd. Mochten we daar iets mee willen doen, dan moeten we ons wenden tot de gemeenteraad.
  Wel is het zinvol om te kijken wat we nu betalen aan de gemeente en wat aan de stichting Roosdunen.

Het bestuur KVR

Deel dit bericht: