Overleg met camping beheerder

geplaatst in: Nieuws | 0

Zaterdag 3 april j.l. heeft er overleg plaats gevonden tussen het bestuur van de kampeerdersvereniging en de algemeen manager van de camping. Aangezien er op dit ogenblik diverse, voor caravan eigenaren, belangrijke zaken spelen is het voornemen om dit overleg frequenter plaats te doen vinden.

Hieronder vindt u het verslag van het overleg.

Punt 1. Forensenbelasting en tevens toeristenbelasting betalen bij overtocht.
Vraag aan Foppe: We worden voor forensenbelasting aangeslagen door de gemeente Ameland. Maar we betalen ook al toeristenbelasting bij de overtocht van Wagenborg. Dan betalen we toch dubbel.
Foppe: Hoe kijk jij daar tegenaan?

Foppe gaf aan dit niet te weten en daarom gaan we dit navragen bij de gemeente.
We hebben een brief ( 3 april) naar Dhr Winia gemeente Ameland gestuurd (zie bijlage brief forensenbelasting) voor nader uitleg.

Punt 2. Inzichtelijkheid en hoogte jaarrekening
Er is grote onduidelijkheid over de opbouw van de factuur. Wat betalen wij nu eigenlijk?
Alleen verhuur derden en de hond staat apart op de jaarrekening.

Er is een landelijke trend dat een all-in prijs wordt aangeslagen naar de gasten. ( tv, internet, zwembad, reinigingskosten zitten in deze prijs). De ene keer zal de camping meer kosten hebben betreffende het zwembad, de andere keer met investering aan internet/tv. Maar dit wordt dan verder niet doorberekend aan de eigenaren. Ieder jaar krijgt de totale jaarrekening de normale verhoging.

Punt 3. Jaarrekening vorig jaar.
In september 19 september 2019 hebben we Foppe gevraagd hoe het kan dat het jaargeld zoveel hoger was dan het jaar daarvoor. Foppe gaf aan dat de reinigingskosten die normaliter apart op de rekening stonden nu in een totaal bedrag zat. Maar indien wij aangeslagen werden voor deze kosten en de camping voor minder kosten aangeslagen zou worden zouden wij een creditering krijgen.
Het blijkt dat de gemeente Ameland de camping toch voor hetzelfde bedrag ( is de verwachting) aan reinigingskosten gaat aanslaan als eerst. Dus de camping berekent dit zoals normaal ook aan ons door.

Wij gaan de heer Winia vragen ( zie bijlage brief reiningskosten, verstuurd 3 april) hoe dit kan? Het is dezelfde hoeveelheid afval, dezelfde ophaalroute en deze wordt dus dubbel betaald door de caravan eigenaren. Na uitkomst van de gemeente hebben we wederom een overleg met Foppe. We houden jullie hierover op de hoogte.

Punt 4. Plannen omtrent het vliegveld
De gemeenteraad heeft aangegeven dat er een concept bestemmingsplan ergens in de la zit van de gemeente. De plannen hebben betrekking op de gebouwen van het vliegveld en horeca en overnachtingmogelijkheden voor piloten.
Wat het kleiduifschieten betreft blijkt dat dit nog niet aan de orde is. Laten we scherp blijven in dit goed in de gaten houden. Als u meer weet geef dit dan door aan het bestuur voordat wij weer worden overvallen hiermee.

Punt 5. De Wijde Blik
We hebben bij Foppe aangegeven dat het aanzicht van de camping nu niet uitnodigend is.
Foppe gaf aan dat er een echtpaar (franchisenemer) vanaf heden in de cafetaria zit.
1e Paasdag zijn ze open voor koffie en iets lekker af te halen.

Zodra het mag zullen ze geopend zijn voor frites ( etc.) en ook voor Indiase gerechten.
Daarnaast zal de Wijde Blik een netter aanzien krijgen en indien het weer mogelijk is geopend worden door deze franchisenemer.

Punt 6. Onze positie t.o.v. het bestuur van de stichting.
Wij, als bestuur, hebben bij Foppe aangegeven dat we een goede band willen met hem en met het bestuur van de stichting. Vanuit zijde Foppe en bestuur is dit ook de wens.

Punt 7. Parkeerbeleid
Wij gaven aan dat het parkeerbeleid van auto’s op de camping niet goed wordt opgevolgd.
Foppe heeft vorig jaar een handhaver de op de camping laten controleren en dat zal dit jaar ook gebeuren.

Daarnaast moeten we ook aan de huurders van onze caravans doorgeven dat ze de auto op het parkeerterrein moeten plaatsen. Ook dient de maximum snelheid in acht worden genomen. Er zijn, vooral in het hoogseizoen, veel spelende kinderen op het terrein. We willen toch allemaal dat onze kinderen en kleinkinderen veilig kunnen spelen.

Het bestuur

Deel dit bericht: