Algemene Ledenvergadering

geplaatst in: Nieuws | 0

De KVR, kampeerdervereniging Roosdunen, houdt op donderdag 21 oktober 2021 een algemene ledenvergadering. Deze start om 15.00 uur in de Wijde Blik.

De agenda is als volgt.

 1. Opening
 2. Nieuwe bestuursleden voorstellen en benoemen
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Toelichting aanpak WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)
 5. Notulen algemene ledenvergadering 2019
 6. Financieel jaarverslag en begroting 2020
 7. Verslag kascontrole commissie
 8. Benoeming nieuwe kascontrole commissie met reserve persoon
 9. Vaststellen contributie 2021/2022
 10. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan manager Foppe Offeringa
 11. Aftreden bestuursleden Bennie van der Wit en Stieven Mormon
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

In verband met de Corona maatregelen is een vaccinatie of testbewijs gewenst.

Deel dit bericht: