Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinien

Privacyverklaring Kampeerders vereniging Roosdunen

Uw belangstelling voor onze internetsite en in de camping Roosdunen doet ons veel plezier.
De bescherming van uw persoonsgebonden gegevens (hierna kortweg „gegevens“ genoemd) is voor ons een zeer belangrijk onderwerp en gaat ons zeer ter harte. Hieronder willen wij u daarom uitvoerig informeren over welke gegevens verzameld worden bij uw bezoek aan onze internetsite en ook welke daarmee gepaard gaande beschermende maatregelen wij ook in technisch en organisatorisch opzicht hebben getroffen.

Denkt u eraan dat deze richtlijn voor gegevensbescherming van tijd tot tijd door de implementatie van nieuwe technieken en/of wetswijzigingen kan worden geactualiseerd. Hierop attenderen wij u op gepaste wijze. Vanzelfsprekend zullen wij bij alle wijzigingen altijd in redelijkheid rekening houden met uw belangen.

 

1. Verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie in de zin van de Nederlandse wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens (de Autoriteit Persoonsgegevens) is de Kampeerders Vereniging  Roosdunen, vertegenwoordigd de secretaris van de Kampeerder Vereniging  Roosdunen.

Vragen of opmerkingen over deze verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens of algemeen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u richten aan het volgende e-mailadres:
secretaris@kv-roosdunen.nl .

 

2. Verzamelen en gebruik van uw gegevens
De omvang en de soort van het verzamelen en gebruik van uw gegevens is verschillend al naar gelang u onze internetwebsite alleen bezoekt om informatie op te vragen, dus bijvoorbeeld voor het bekijken van nieuws en activiteiten of wanneer u onze site bezoekt om gebruik te maken van de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen op het „Prikbord“.

a) Informatief gebruik
Voor slechts informatief gebruik van onze internetwebsite is het niet nodig dat u persoonsgebonden gegevens verstrekt. In dat geval verzamelen en gebruiken wij alleen die gegevens die onze internetbrowser ons automatisch toestuurt, zoals bijvoorbeeld:
* datum en tijdstip van het opvragen van één van onze internetpagina’s
* het type van uw browser
* de browserinstellingen
* het gebruikte besturingssysteem
* de laatste door u bezochte pagina
* de verzonden hoeveelheid gegevens en de toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden enz.) en ook
* uw IP-adres.
Deze gegevens verzamelen en gebruiken wij bij een informatief bezoek uitsluitend in een vorm waarbij geen persoonsgebonden gegevens aan de orde komen. Het dient er alleen voor om het gebruik van de door u opgevraagde internetpagina’s überhaupt mogelijk te maken, of voor statistische doeleinden en ook voor verbetering van ons internetaanbod. Het IP-adres slaan wij alleen op voor de duur van uw bezoek, een persoonsgebonden evaluatie vindt niet plaats.

b) Gebruik van de advertentiemogelijkheid
Wanneer u een advertentie plaatst via het contact formulier, bepaalt u zelf welke contactgegevens u gepubliceerd wilt zien. Contactgegevens kunnen zijn; naam, telefoonnummer, email adres, caravannummer, etc..

U geeft zelf aan wanneer u de advertentie wilt verwijderen door middel van het contactformulier. De advertentie wordt dan verwijderd. De advertentie wordt niet bewaard.

c) Lid van de Kampeerder Vereniging  Roosdunen
Voor het contact met de leden en het functioneren van de Kampeerder Vereniging  Roosdunen maken wij gebruik de volgende gegevens.

  • Naam  (bekend bij bestuur)
  • Adres (bekend bij secretaris en penningmeester)
  • Email adres (bekend bij secretaris en penningmeester)
  • Rekeningnummer bank (indien u een machtiging voor automatische  incasso heeft afgegeven ( bekend bij penningmeester)
  • Caravannummer (bekend bij bestuur)

Uw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden door de Kampeerder Vereniging  Roosdunen worden gebruikt dan wel aan derden worden verstrekt.

 

3. Gebruik van cookies
Voor onze internetsite gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in het kader van uw bezoek aan onze internetpagina’s door onze webserver naar uw browser worden verstuurd en door de browser op uw computer gereed gehouden worden voor latere opvraging.
Wij maken alleen gebruik van zog. session-cookies (ook tijdelijke cookies genoemd), dus cookies die uitsluitend tussentijds worden opgeslagen voor de tijd dat u van één van onze internetsites gebruik maakt. Doel van deze cookies is om tijdens een bezoek aan onze internetsite wanneer u van één van onze websites naar een andere website van ons gaat, uw computer te blijven identificeren en het eind van uw bezoek te kunnen vaststellen.
De cookies worden gewist zodra u uw browsersessie beëindigt.
Of er cookies geplaatst en opgevraagd kunnen worden, kunt u door instellingen in uw browser zelf bepalen. U kunt in uw browser bijvoorbeeld het opslaan van cookies geheel deactiveren, het opslaan tot bepaalde websites beperken of uw browser zo configureren dat hij u automatisch een melding geeft, zodra er een cookie geplaatst dient te worden en u om een reactie daarop vraagt. Wanneer u alle functies van onze internetsite wilt benutten is het echter om technische redenen noodzakelijk de genoemde sessiecookies niet te blokkeren.

a. Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt eveneens gebruik van „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de USA verstuurd en daar opgeslagen.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is voorzien van de code „anonymizeIp“ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen. Door het activeren van de IP-anonimisering op onze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) ondertekend hebben, vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verstuurd en daar ingekort. In onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om reports over de website-activiteiten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten voor de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.
U kunt daarnaast het verzamelen van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google blokkeren door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming vindt u op:
http://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. op:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
U kunt de vastlegging van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een Opt-Out-Cookie geplaatst die toekomstige vastlegging van uw gegevens van het bezoek aan deze website verhindert.
Google Analytics deactiveren

 

4. Social Media-Plugins
U kunt berichten op deze site delen door middel van sociale media. Het is aan u om deze te gebruiken of niet en geschiedt geheel onder uw verantwoording, De Kampeerder Vereniging  Roosdunen neemt hier geen enkele verantwoording voor.

 

5. Veiligheid van gegevens
Wij treffen daarnaast technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om beschikbaar komende en verzamelde persoonsgebonden gegevens te beschermen, in het bijzonder tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen aanvallen van onbevoegden. Onze beveiligingsmaatregelen worden in overeenstemming met de ontwikkeling van de technologie continu verbeterd.

 

6. Klachten

Heeft u een klacht, opmerking of wens, dan kunt u dit altijd telefonisch of via email kenbaar maken aan de secretaris van de kampeerders vereniging.