De statuten van de kampeerdersvereniging “Roosdunen”te Ballum,  Ameland zijn vastgesteld in de 11 april 2009 te Ballum gehouden ledenvergadering. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

De Kampeerdersvereniging Roosdunen is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40005147.


Het doel van de vereniging

Het behartigen van de gezamenlijk belangen van de eigenaren van een kampeermiddel op het recreatiecentrum “Roosdunen” te Ballum, teneinde een optimaal gebruik van het kampeermiddel te kunnen bewerkstelligen.


Het Lidmaatschap

Tot het lidmaatschap van de vereniging worden alleen de eigenaren van een kampeermiddel toegelaten, welke een standplaats huren op het recreatiecentrum “Roosdunen” te Ballum.


Indien U lid wilt worden dient u het formulier in te vullen welke op deze site staat .

Het bestuur kan de aanvraag weigeren indien er aanwijzigingen zijn dat de aanvrager het doel van de vereniging niet onderschrijft. Tegen een afwijzing van het lidmaatschap door het bestuur staat beroep open op de algemene ledenvergadering.

Het lidmaatschap eindigt bij de beëindiging van de overeenkomst met het Stichtingsbestuur inzake het plaatsen van een kampeermiddel.

  • Door schriftelijke opzegging aan het bestuur.
  • Door royement; een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer ene lid in strijd met de staturen, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  • Door ontbinding van de vereniging.

Wanneer u nog vragen heeft kunt u onder het tabblad “Contact” het contactformulier invullen.


Bent u enthousiast geworden en wilt u lid worden dan kunt u op de button klikken. U komt dan op een pagina waar u alle informatie vindt over het lidmaatschap.