Opnieuw grote strandsuppletie nodig op Ameland

geplaatst in: Nieuws | 0

Bron: Rijkswaterstaat 7 oktober

Het strand op Ameland heeft in de omgeving van paal 2 last van sterke erosie. Daardoor is het strand een stuk smaller en lager geworden. In 2019 bracht Rijkswaterstaat ongeveer 2,5 miljoen m3 zand aan tussen paal 1 en paal 4. Vlakbij paal 2 is dit zand weer verdwenen.

Er zal daarom in het najaar van 2023 opnieuw een grote strandsuppletie uitvoerd gaan worden. Daarmee wordt bijna 3 miljoen m3 nieuw zand aan. Tot die tijd is de kans op duinafslag tijdens hoogwater en stormen verhoogd. Dit heeft gevolgen voor de toegankelijkheid en het gebruik van het strand.

Rijkswaterstaat heeft afspraken gemaakt met de gemeente over de veiligheid en uitvoering van maatregelen als er schade ontstaat.

Erosie van de kust bij Hollum

Dat de kust ter hoogte van strandovergang van Hollum/paal 2 sterk erodeert past bij de verwachtingen. De snelheid waarmee dit afgelopen 2 jaar is gebeurd, is echter hoger dan verwacht. Waarschijnlijk hebben de stormen van het voorjaar 2022, die zorgden voor veel verhoogde waterstanden, hieraan bijgedragen.

De suppletie in 2023 zal daarom nog groter zijn dan die in 2019. Er is onderzocht of de suppletie versneld kan worden in het najaar van 2022. Dit blijkt niet haalbaar te zijn. Het contract voor deze suppletie is in april 2022 al afgesloten en deze wijziging was niet meer uitvoerbaar. De situatie is niet optimaal, maar er is nu geen reden voor het uitvoeren van een calimiteitensuppletie.

Kans op schade door stormen

Op het eiland zijn zorgen over de toestand van de kust. Tijdens hoogwater is het strand smal en niet goed toegankelijk. Door het lage strand is de kans op sterke duinafslag komend stormseizoen groter dan normaal.

Rijkswaterstaat verwacht dat er dan ook meer duinafslag zal plaatsvinden dan normaal. Daarbij is er ook kans op schade aan de strandovergang en het strandpaviljoen Sunset. Of en hoeveel schade er zal optreden hangt af van de hevigheid en het aantal stormen deze winter. Samen met de gemeente bereidt Rijkswaterstaat zich daarop voor, en zijn er daarom een aantal afspraken gemaakt. Ook vindt er overleg plaats met de eigenaar van het paviljoen.

Waarschuwing voor steilranden

Tijdens hoogwater of storm zullen de duinen afslaan en kunnen hoogteverschillen tot meerdere meters voorkomen. Samen met de gemeente waarschuwt Rijkswaterstaat voor deze mogelijke steilranden.

Steilranden komen vaker voor, maar de verwachting is dat ze nu eerder optreden en groter kunnen zijn. Omdat deze steilranden kunnen inzakken na een storm, worden strandbezoekers gewaarschuwd om niet te dichtbij te komen.

Op drukkere plekken, vooral bij de strandovergang Hollum (paal 2), worden na een storm gevaarlijke steilranden afvlakt. Dit kan niet altijd direct gebeuren, omdat het strand dan tijdelijk niet bereikbaar kan zijn voor het materieel. Of omdat er nog een storm of hoogwater verwacht wordt.

Rijkswaterstaat vraagt, samen met de gemeente, aan inwoners en toeristen om zelf goed op te letten als ze het strand bezoeken. Tijdens storm of hoogwater is het advies om het strand hier niet op te gaan.

Afsluiting strandovergang Hollum, paal 2

Tijdens hoogwater of een storm kan de strandovergang schade oplopen. Als de veiligheid voor gebruikers niet gegarandeerdkan worden, kan de gemeente Ameland besluiten om de strandovergang af te sluiten.

Op dit moment is er al een andere toegang, via de oostkant, tot het strand en het strandpaviljoen. Er is met de gemeente afgesproken om de strandovergang zo snel mogelijk te herstellen, zodat voetgangers veilig naar het strand kunnen lopen. Het strandpaviljoen is uiteraard bereikbaar.

Deel dit bericht: