Algemene ledenvergadering

geplaatst in: Nieuws | 0

Over iets meer dan een maand begint het nieuwe kampeerseizoen en hopen wij u allen weer te kunnen begroeten op Roosdunen.

Traditioneel is er op Stille zaterdag weer een algemene ledervergadering. Deze vindt plaats in de Wijde Blik. Aanvang is om 13.30 uur.

Agenda

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Notulen Algemene ledenvergadering 2023
 • Financieel jaarverslag en begroting 2023
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Benoeming nieuwe kascontrolecommissie met reserve persoon
 • Vaststellen contributie 2024 ( euro 15,00)
 • Voorstellen en akkoord leden nieuwe voorzitter Peet Teerling
 • Aftreden voorzitter  Ria van Gils
 • Rondvraag
 • Vragen half uurtje Foppe
 • Sluiting

Na de vergadering is er een borreluurtje.

Deel dit bericht: