Broedseizoen

geplaatst in: Nieuws | 0

Het broedseizoen is weer begonnen. Om de vogels de nodige rust te geven wordt met borden gewaarschuwd dat u een broedgebied nadert.

Op het Groene Strand van Ameland broeden zeldzame en kwetsbare vogels. Om deze strandbroeders beter te beschermen, zet Rijkswaterstaat tijdens het broedseizoen, van 1 april tot half augustus, een gedeelte van het Groene Strand af met bordjes.

Op de foto ziet u het nieuwe bord dat een broedgebied aangeeft. Op het bord staat een strandplevier.

Rijkswaterstaat vraagt alle bezoekers op dit deel van het strand rekening te houden met deze vogels. Het doel van deze maatregel is dat er de komende jaren meer jonge vogels uitvliegen. Een klein gedeelte van het strand is daarom tot half augustus niet toegankelijk.

Strandbroeders zijn vogels die het strand uitkiezen om er hun nest te maken en jongen groot te brengen. Op Ameland zijn het vooral de bontbekplevier, de strandplevier en de dwergstern. Ze behoren tot de zeldzaamste en kwetsbaarste broedvogels van ons land. Het zijn kleine vogels, die aangepast zijn aan het leven op het strand.

Het Groene Strand van Ameland is vooral belangrijk voor de strandplevier. Op dit moment zijn er nog maar enkele tientallen broedparen in het Waddengebied. Ameland is veruit het populairst als broed locatie. Natuurcentrum Ameland voert in opdracht van Rijkswaterstaat de bescherming uit en monitort de ontwikkeling.

De strandplevier is een vogel die vooral in de kustgebieden voor komt. Prefereert daarbij open, zandige plaatsen als stranden en zandplaten. Het voedsel van deze oogjager bestaat uit insecten, kreeftachtigen, spinnen en andere diertjes.

Onopvallende nesten op het strand

Bescherming is dus belangrijk, maar elk jaar worden nesten van strandbroeders verstoord. De nesten van de vogels zijn niet meer dan een kuiltje in het zand. Ze vallen dus niet op, waardoor mensen er zo op kunnen stappen. Ook loslopende honden zorgen voor verstoring.


In het verleden werden vooral de nesten beschermd wanneer ze ontdekt waren. Vanaf 2023 is het leefgebied van de strandbroeders beter beschermd tijdens het broedseizoen door de tijdelijke gebiedssluiting. Dat is niet alleen goed voor vogels, maar ook voor enkele bijzondere planten.


Meer weten? Kijk dan op de website van vogelbescherming Nederland.

Deel dit bericht: